Privacy en Cookie Verklaring

Ik respecteer je privacy en behandel de persoonlijke informatie die je verstrekt vertrouwelijk en zorgvuldig.

Ik, Sabine Vekemans, ben verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacy en Cookie Verklaring. De verwerking van de gegevens gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking is getreden. Onder de handelsnaam Sabine Vekemans Coaching voer ik een praktijk, waarvan www.troostendewoorden.nl onderdeel is, in de vorm van een eenmanszaak die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 30171069. Het praktijkadres is Kievitsbloem 14, 3621 TV Breukelen.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk alleen persoonsgegevens die je zelf uitdrukkelijk en vrijwillig verstrekt wanneer je de website bezoekt en/of doordat je gebruik maakt van mijn diensten. Deze gegevens gebruik ik om je zo goed mogelijk verder te helpen. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • IP-adres
 • Locatie
 • Overige persoonsgegevens die je zelf actief verstrekt ten behoeve van de dienst die je van mij afneemt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.
 • Bankrekeningnummer (IBAN) als je klant van mij wordt.

En omdat ik je de beste service wil bieden is het belangrijk dat ik iets meer weet over wie mijn website bezoekt, dus verwerk ik ook:

 • Gegevens over jouw activiteiten op mijn website
 • Internetbrowser en apparaattype

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Mijn website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Heb je een vermoeden dat dit het geval is, neem dan contact met mij op via [email protected], dan verwijder ik deze persoonsgegevens.

Ten behoeve van mijn gedichten op maat vraag ik nabestaanden om een portretfoto van de dierbare die is overleden, zodat ik me op afstand via psychometrie op hem/haar kan afstemmen.

Met welk doel (en op basis van welke grondslag) ik persoonsgegevens verwerk

Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Afhandeling van je aanvraag voor het gepersonaliseerde product en de gepersonaliseerde dienst (overeenkomst).
 • Verwerking, levering en facturering van je aanschaf van een dienst of product (overeenkomst).
 • Contact opnemen/onderhouden (bijv. mail, telefoon, WhatsApp) om mijn dienstverlening te kunnen uitvoeren (overeenkomst).
 • Je informeren over wijzigingen van diensten en producten (gerechtvaardigd belang).
 • Verwerking van persoonsgegevens waartoe ik wettelijk verplicht ben, bijvoorbeeld voor de Belastingsdienst (wettelijke verplichting).

Omdat ik je de beste service wil bieden, is het belangrijk dat ik iets meer weet over wie mijn website bezoekt.

 • Analyseren hoe bezoekers van mijn website gebruikmaken, zodat ik de website kan verbeteren en het aanbod van producten en diensten beter kan afstemmen op je voorkeuren (gerechtvaardigd belang).
 • Surfgedrag over verschillende websites kunnen volgen waarmee ik mijn diensten en producten kan afstemmen op jouw behoefte (gerechtvaardigd belang).

Geautomatiseerde besluitvorming

Sabine Vekemans maakt geen gebruik van automatische besluitvorming.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

Aankoopgegevens (naam, adres, email, factuur, bankrekening)
Bewaartermijn: 7 jaar
Reden: Fiscale bewaarplicht

Naam & emailadres t.b.v. aanvraag gedicht op maat
Bewaartermijn: 1 jaar
Reden: Zodat ik je follow up informatie na het afgenomen product en of de afgenomen dienst kan sturen.

Portretfoto t.b.v. afstemming
Bewaartermijn: De foto wordt uit mijn systeem verwijderd nadat ik de dienstverlening heb uitgevoerd.
Reden: Zodat ik me op afstand via psychometrie kan afstemmen.

Gegevens over websitebezoek (inclusief internetbrowser en apparaattype)
Deze gegevens worden geanonimiseerd verwerkt in Google Analytics.
Bewaartermijn: 38 maanden
Reden: Voor websitestatistieken, om het huidige jaar te vergelijken met voorgaande jaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

De persoonlijke gegevens die je mij verstrekt ten behoeve van de uitvoering van mijn dienstverlening behandel ik vertrouwelijk. Deze worden niet aan anderen verstrekt, tenzij je daar zelf nadrukkelijk toestemming voor geeft en dit jouw belang is.

Ik deel jouw persoonsgegevens met verschillende derden wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Bijvoorbeeld voor de hosting van de website, het bieden van betaalmogelijkheden en het voldoen aan de verplichtingen van de Belastingdienst.

Voor derden die je gegevens verwerken in opdracht van Sabine Vekemans Coaching gelden verwerkersovereenkomsten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid. Voor de volledigheid vind je aan het eind van deze verklaring een lijst van derden waarvan ik gebruik maak met linken naar hun privacy beleid.

Cookies

De website www.troostendewoorden.nl maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone en dat wordt uitgelezen door de browser. Bij jouw eerste bezoek aan mijn website heb ik je geïnformeerd over deze cookies en om je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Door het gebruiken van mijn website ga je akkoord met deze cookies.

Sabine Vekemans gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Op de website worden daarnaast cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of sociale mediabedrijven.

Hier een overzicht:

Google Analytics: Analytische cookie die websitebezoek meet
Naam: _utma
Bewaartermijn: 38 maanden

Cookie-instellingen in je browser
Daarnaast zijn er in je browser of op je apparaat mogelijk instellingen beschikbaar waarmee je kunt kiezen browsercookies toe te staan en om ze te verwijderen. Voor meer informatie over deze instellingen raadpleeg je de Help-onderwerpen van je browser of apparaat. Bepaalde onderdelen van de website werken mogelijk niet correct als je het gebruik van cookies in je browser hebt uitgeschakeld.

Social media: delen op Facebook, Instagram, Google+, Linkedin
Ik geef de optie (op termijn) om gedichten en referenties te delen op Facebook, Instagram, Google+, Linkedin via een speciale link. Om die link goed te laten werken worden cookies gebruikt.

Afmelden voor cookies
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Je rechten: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sabine Vekemans en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van jou waarover ik beschik in een computerbestand naar jou of een ander – door jou genoemde organisatie – te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone: de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Ik wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens

Sabine Vekemans Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met mij via [email protected].

Sabine Vekemans maakt gebruik van de diensten van de volgende derden/verwerkers:

Contactgegevens

Troostende Woorden – gedichten bij overlijden, verlies en verdriet
onderdeel van Sabine Vekemans Coaching
t.a.v. Sabine Vekemans
Kievitsbloem 14
3621 TV Breukelen
www.troostendewoorden.nl
[email protected]
+31 6 41 50 56 20

Deze privacyverklaring is opgesteld in april 2023. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze website.

Zie ook mijn Algemene Voorwaarden